M3 Zuyd Sloopwerken voert zowel ondergrondse als bovengronds civiel technische projecten integraal, flexibel en vakkundig uit. Zowel nieuwbouw als reconstructies.

M3 Zuyd Sloopwerken is gespecialiseerd in zowel voorbereiding als uitvoering van deze werken. Het noodzakelijke zand en grind, evenals het gerecyclede materiaal komt uit eigen inrichtingen. Rioleringswerken voeren we desgewenst in kunststof of beton uit. Met de bouw van retentiereservoirs hebben we ruime ervaring en ook stapelmuren behoren tot onze expertise.

De aanleg van wegen is al meer dan 90 jaar onze absolute specialiteit.

M3 Zuyd Sloopwerken ontwerpt, realiseert, reconstrueert, bouwt, beheert en onderhoudt wegen. Van complexe landelijke integrale infrawerken tot een project bij u op de stoep of om de hoek. Voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, andere overheden, bedrijven en particulieren. M3 Zuyd Sloopwerken is vertrouwd met iedere opdrachtgever en elke schaalgrootte. M3 Zuyd Sloopwerken is de verbindende factor.

Alle projecten